Kepçe Kulak

Kepçe Kulak Nedir?

Kulakların kafadan dışarı doğru olması gerekenden daha dik açıda kafa tasına uzak şekilde açılanmalarıdır. Bu nedenle özellikle karşıdan ya da arkadan bakışta belirgin olarak görülmeleri “kepçe kulak deformitesi” olarak adlandırılmaktadır. Toplumda farklı derece ve farklı tiplerde olmak üzere yaklaşık %5 oranında görülen bu durum tek ya da her iki kulakta birden izlenebilmekte ve herhangi bir sağlık sorununa neden olmamasına karşın önemli psikolojik sıkıntılara yol açabilmektedir.

Erken yeni doğan döneminde çeşitli kalıplarla tedavi edilmeleri dışında tedavisi cerrahi gerektiren kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesi amacı ile yapılan ameliyatlar “otoplasti” olarak adlandırılırlar.

Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Kulak kepçesinin gelişiminin tamamlanması 8-10 yaşı bulmakla beraber 4-5 yaşlarında büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Kepçe kulak ameliyatının hayatın herhangi bir döneminde yapılmasında sakınca bulunmamaktadır ancak bu problem özellikle çocuklarda okul çağlarında akran zorbalığına bağlı olarak psikolojik problemlere yol açabildiğinden otoplasti ameliyatları sıklıkla okul çağı çocuklarında uygulanmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tek ya da çift taraflı olarak yapılan otoplasti ameliyatları için küçük çocuklarda her zaman genel anestezi tercih edilmekte büyük çocuklarda ve erişkinlerde ameliyat lokal anestezi ya da sakinleştirici ilaçlar kullanılarak (sedasyon) yapılabilmektedir.

Otoplasti ameliyatı için tanımlanmış çok sayıda farklı teknik ve yaklaşım mevcuttur. Bunların bir kısmı kıkırdaklara dikişler kullanılarak şekil vermek bir kısmı kıkırdaklar üzerinde şekil almalarını kolaylaştıracak zayıflatmalar yapmak bir kısmı da kıkırdakları kısmen çıkartmak şeklinde uygulanmaktadır.

Özellikle kıkırdakların daha yumuşak olduğu erken yaşlarda kulak kepçesine dikişlerle şekil vermek daha çok tercih edilirken daha ileri yaşlarda diğer tekniklerin kullanılması gerekebilmektedir. Problemin konkal kıkırdağın ileri derecede gelişmesinden kaynaklandığı durumlarda ise genellikle bir miktar kıkırdak çıkartılması gerekmektedir.

Menü